Meer dan vijf jaar Brandweer zonder Grenzen

In 2008 kwam een drietal jonge brandweerofficieren binnen Brandweer Midden- en West-Brabant met het initiatief om de stichting Brandweer zonder Grenzen (BzG) op te richten. Een initiatief dat niet alleen voortkwam uit het besef dat er veel landen zijn waarin de brandweerzorg niet goed geregeld is, maar vooral door een groot enthousiasme een bijdrage te leveren om deze brandweerzorg te verbeteren.

Jubileum boek

Voor het 5 jarig jubileum werd door de Brandweer Midden- en West-Brabant aan studio 47 gevraagd een boek te ontwerpen. Dit boek beschrijft enkele wereldse projecten die Brandweer zonder Grenzen gerealiseerd heeft. Het boek is gedrukt door drukkerij Printvisie in Rotterdam, op Cocoon Offset 100% recycled papier van Arjowiggins Graphic en voorzien van een stofomslag.

2016-11-16T20:37:25+00:00 Tags: , |